DRUGA IZMJENA 4. LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.2. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis objavila je danas, 09. listopada 2020. godine, drugu izmjenu 4. LAG Natječaja za provedbu Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, za tip operacije 1.1.2. „Potpora malim poljoprivrednicima“ koji je sukladan tipu operacije 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Odlukom Skupštine LAG-a Vallis Colapis, ukupno raspoloživa sredstva mijenjaju se i sada iznose 2.297.875,00 HRK.