Pokrenimo KOK! - LAG-ove radionice u rujnu

Kao što je već najavljeno, projekt Pokrenimo KOK!, čiji je nositelj udruga PET PLUS, a LAG Vallis Colapis jedan od partnera u provedbi, u rujnu donosi niz zanimljivih radionica. Raspored radionica donosimo ispod.

LAG Vallis Colapis u rujnu donosi ciklus radionica na temu Jačanje OCD-a - Erasmus kroz koje ćemo raditi na osnaživanju lokalnih udruga i građanskih inicijativa za osmišljavanje i prijavljivanje projekata za mlade. Ciklus započinje 20. rujna, a nastavlja se 22. i 24. rujna, sve s početkom u 16 sati.

Također vas pozivamo na sudjelovanje na radionici Savjet mladih 29. rujna s početkom u 14 sati.

Pratite Facebook stranicu LAG-a Vallis Colapis i projekta Pokrenimo KOK! za više informacija!

 

kok rujan