LAG na natječajima Erasmus+ ostvario potpore u iznosu od preko 260.000 kn

Agencija za mobilnost i programe EU je objavila rezultate natječaja čiji su rokovi prijava bili u listopadu 2016.

LAG Vallis Colapis je dobio financiranje svojih djelatnosti u sklopu Ključne aktivnisti 1 za 2 projekta. Prvi je razmjena mladih pod nazivom "Poslušaj me - stani u moje cipele", koja je dobila potporu od 17.250,00 EUR, a odvijat će se u Dugoj Resi u ljeto 2017. na temu važnosti komunikacije među mladima. Ova razmjena mladih će se provoditi u suradnji s organizacijama za rad s mladima iz 5 europskih zemalja (Danska, Švedska, Italija, Turska, Rumunjska). Posebno nam je drago što je naša razmjena mladih na ovom natječaju dobila najviše bodova među svim pristiglim prijavama u kategoriji razmjena mladih.

Erasmus

Drugi prijekt za koji je LAG Vallis Colapis dobio potporu Agencije za mobilnost i programe EU na ovom natječaju je projekt "Rural EVS MOVEment" koji je osigurao financiranje u iznosu 17.595,00 EUR u sklopu natječaja Europske volonterske službe (EVS). LAG Vallis Colapis će kroz ovaj projekt po prvi put ugostiti 2 međunarodna EVS volontera na svojem području. Riječ je o po jednoj mladoj osobi iz Italije i Estonije, koje će boraviti na našem području u trajanju od godine dana (od svibnja 2017. do svibnja 2018.). U tom razdoblju će zajedno sa zaposlenicima i volonterima LAG-a raditi na djelatnostima s mladima, društvenim djelatnostima općenito, surađivat će s lokalnim udrugama na našem području te im pomagati u razvoju i povezivanju s organizacijama uz drugih europskih zemalja.

Na taj način se samo kroz zadnji natječaj Agencije za mobilnost i programe EU u listopadu 2016. prikupilo ukupno 34.845,00 EUR za društvene djelatnosti i rad s mladima na području našeg LAG-a u 2017. godini. Slijedeći rok za prijave na natječaje Erasmus+ je u veljači 2017. za što se već sada pripremaju prijave naših novih društvenih projekata.