Karlovac 16. prosinca 2016: održana Izborna skupština LAG Vallis Colapis

Izborna skupština LAG-a Vallis Colapis održana je u petak 16. prosinca 2016. u Gradskoj vijećnici Grada Karlovca s početkom u 18 sati.

Na skupštini su izabrani: novi Upravni odbor LAG-a, predsjednik Tomislav Boljar (v.d. gradonačelnik Duge Rese) i zamjenik predsjednika Željko Prigorac (načelnik op.Lasinja). Također su usvojeni dokumenti Izvještaja o radu LAG-a u 2016. godini, Akcijski plan i Financijski plan za 2017. godinu. Područje LAG-a je također prošireno na sva ruralna naselja Grada Karlovca.

U nastavku preuzmite materijale sa Skupštine:

lag-vallis-colapis-2016

skupstina_16-12-2016

izvjestaj-rada-lag-a-u-2016

akcijski-plan-2017

financijski-plan-lag-a-za-2017