Započeo projekt "Pokrenimo KOK! Kultura u općini Kravarsko"

LAG Vallis Colapis započeo je 1. kolovoza 2020. godine s provedbom još jednog projekta financiranog od strane Europskog socijalnog fonda (naziv poziva: Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice). Nositelj projekta "Pokrenimo KOK! Kultura u općini Kravarsko" je Udruga PET PLUS, a LAG Vallis Colapis jedan je od partnera.

Vrijednost projekta: 1.989.272,02 kn

Partneri: LAG Vallis Colapis, Općina Kravarsko, Udruga umirovljenika općine Kravarsko, KUD Kravarsko

Trajanje projekta: 01.08.2020. - 01.08.2022.

Opći cilj projekta je osnažiti javno-civilno partnerstvo i praksu sudjelovana OCD-ova iz ruralne zajednice u upravljanju i donešenju odluka u općini Kravarsko kroz širenje raspona socijalnih, kulturnih, obrazovnih, i gospodarskih sadržaja i usluga koje se pokreću ili već provode u lokalnom društvenom centru uz unapređenje kapaciteta OCD-ova.

Projekt Pokrenimo KOK! stanovništvu Općine Kravarsko omogućit će pristup sadržajima koji će im osigurati kvalitetniji nastup na tržištu rada, pokretanje šireg raspona aktivnosti za djecu, mlade te osobe starije životne dobi i osobe s posebnim potrebama. Projektnim aktivnostima organizirat će se provođenje slobodnog vremena za različite dobne skupine, te dodatni obrazovni sadržaji i stjecanje vještina, kao što su tečajevi rada na računalu i sl. Isto tako projektom će se jačati kapaciteti lokalnih OCD-a kako bi se provođenje sadržaja potrebnih stanovništvu omogućilo i nakon završetka projekta.

Projektne aktivnosti pridonijeti će uključivanju članova zajednice u provođenje lokalnih politika, jačanje kapaciteta OCD-a, osnivanja Savjeta mladih (koji nikada prije nije osnovan), promicanje volonterstva, uključivat će građane u postupke odlučivanja, osigurati će se edukacije za poduzetništvo, brandiranje lokalnog područja. Provodit će se kulturni, edukacijski i socijalni sadržaji; ali i jačati kapaciteti organizacija civilnoga društva koje sudjeluju u projektu.
 
Aktivnosti su usmjerene na revitalizaciju prostora u javnom vlasništvu u svrhu povećanja kvalitete društvenog života te unapređenje kapaciteta lokalnih OCD-ova. U provođenje aktivnosti aktivno će se uključiti lokalne udruge, a važan dio predstavlja prijenos znanja na manje iskusne organizacije civilnoga društva.